Servicii oferite

1. AMBULATORIUL DE SPECIALITATE CAI FERATE TIMISOARA

Ambulatoriul de Specialitate C.F. Timisoara acorda servicii medicale pentru personalul din transporturi cu responsabilitati in siguranta circulatiei, servicii medicale cuprinse in pachetul de servicii de baza, in pachetul minimal de servicii medicale si in pachetul de servicii pentru categoriile de persoane care se asigura pentru sanatate facultativ, prevazute in anexa nr.7 la Ordinul Ministrului Sanatatii si al Presedintelui Casei Nationale de ASigurari de Sanatate pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1714/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
Examinarile medicale pentru personalul din transporturi cu responsabilitati in siguranta circulatiei:

1. Transport feroviar

 • angajare-schimbare functie
 • examen periodic de mentinere in functie-miscare-comercial, tractiune-vagoane, linii-instalatii

2. Transport auto

 • admitere in scoli
 • angajare-schimbare functie
 • examen periodic de mentinere in functie

3. Transport aerian

 • angajare-schimbare functie
 • examen periodic de mentinere in functie

FISA PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI SE ELIBEREAZA IN ACEEASI ZI !

La cerere se poate efectua EKG la un tarif de 12.50 lei.

Pentru pacientii neasigurati:
Tariful pentru efectuarea investigatiei de osteodensitometrie este de 50 lei, tariful pentru mamografie in 2 planuri: 50 lei

 

In cadrul Cabinetului de Recuperare Medicala si Fizioterapie se acorda servicii medicale pentru pacientii asigurati in conformitate cu contractul incheiat cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului Bucuresti

Pentru pacientii neasigurati, tarifele din cadrul Cabinetului de Recuperare Medicala si Fizioterapie sunt urmatoarele:
In cadrul Ambulatorului de Specialiatate C.F. Timisoara se efectueaza pentru pacientii asigurati, de catre dl. dr. Burlica Sorin-medic primar cu specialitate obstetrica-ginecologie, ecografie pelvis, tarif decontat de Casa Asigurarilor de Sanatate a Minsterului Transporturilor, Constructiilor si Turismului Bucuresti pentru pacientii asigurati in limita plafonului, precum si ecocardiografie efectuata de d-na dr. Mornos Eniko-medic specialist cu specialitate cardiologie.

 

2. AMBULATORIUL DE SPECIALITATE CAI FERATE ARAD

In cadrul Ambulatorului de Specialitate C.F. Arad se acorda servicii medicale paraclinice-medicina de laborator si radiologie - imagistica medicala pentru pacientii asigurati, precum si in Ambulator de Specialiatte C.F. Timisoara -servicii medicale radiologie-imagistica medicala, servicii decontate de Casa Asigurarilor de Sanatate a Minsterului Transporturilor, Constructiilor si Turismului Bucuresti dupa cum urmeaza:
In cadrul Ambulatorului de Specialiatate C.F. Arad se efectueaza pentru pacientii asigurati, de catre d-na dr. Corcoz Carmen Corina-medic primar cu specialitate medicina interna, ecografie generala, tarif decontat de Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului Bucuresti, in limita plafonului disponibil.

Ambulatoriul de Specialitate C.F. Arad acorda servicii medicale pentru personalul din transporturi cu responsabilitati in siguranta circulatiei, servicii medicale cuprinse in pachetul de servicii de baza, in pachetul minimal de servicii medicale si in pachetul de servicii pentru categoriile de persoane care se asigura pentru sanatate facultativ, prevazute in anexa nr.7 la Ordinul Ministrului Sanatatii si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1714/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Examinarile medicale pentru personalul din transporturi cu responsabilitati in siguranta circulatiei:

1. Transport feroviar

 • angajare-schimbare functie
 • examen periodic de mentinere in functie-miscare-comercial, tractiune-vagoane, linii-instalatii

2. Transport auto

 • admitere in scoli
 • angajare-schimbare functie
 • examen periodic de mentinere in functie

3. Transport aerian

 • angajare-schimbare functie
 • examen periodic de mentinere in functie
 • tariful pentru examinarea periodica S.C. pentru conducatori auto profesionisti este de 79.90 lei
 • tariful pentru examinarea S.C. pentru angajare conducatori auto profesionisti este de de 94.90 (79.90 lei taxa fisa S.C. + 15 lei radiografia pulmonara)
 • pentru angajatii care au peste 40 de ani in cadrul fisei S.C. se percepe o taxa distincta de 22 lei pentru analizele din cadrul Laboratorului de Analize Medicale, respectiv trigliceride:9 lei, glicemie:6 lei, colesterol:7 lei. La cererea medicului se poate efectua si Gama GT la pretul de 9 lei.
 • exista posibilitatea incheierii de contracte cu unitatile care solicita acest lucru pentru angajati care necesita fise S.C., in acest caz tarifele vor fi stipulate in contract.

Taxa de penalizare si de urgenta pentru beneficiarii investigatiilor medicale din domeniul sigurantei circulatiei care nu respecta prevederile Ordinului 447/2003 privind programarea obligatorie este:

 • taxa de penalizare 60 lei
 • taxa de urgenta 20 lei

Tarifele pentru serviciile medicale pentru pacientii neasigurati in cadrul Ambulatoriilor de Specialitate sunt:

Pentru pacientii neasigurati:

Tariful pentru efectuarea investigatiei de osteodensitometrie este de 50 lei.