INTEGRITATE INSTITUŢIONALĂ

 

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC
Comunicate din oficiu:

 • actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
 • structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
 • numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 • coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 • sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil
 • programele şi strategiile proprii
 • lista cuprinzând documentele de interes public
 • lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
 • Agenda conducere
 • Rapoarte si studii
 • Lista documente de interes public
 • Lista documente produse/gestionate de unitate
 • Rapoarte anuale aplicare a Legii nr. 544/2001
 • Buletin informativ al informatiilor de interes public
 • Venituri nete salariale 2019
 • Centralizator achizitii publice
 • Contracte de achizitie publica de peste 5000 euro
 • Programul de functionare al unitatii

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001:
Cons. juridic Săbiescu-Nicola Florina , tel. 0256493088, int.222, fax. 0256491151

LEGEA nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
(publicata in Monitorul Oficial nr. 663/23 octombrie 2001)

 1. Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 14 iulie 2016.
 2. Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001

SOLICITARE INFORMATII DE INTERES PUBLIC

- Cerere solicitare informatii de interes public
- Reclamatie administrativa (raspuns negativ)
- Reclamatie administrativ (intarziere raspuns)

2023

Ghidul autoritatilor publice privind accesul la informatia privind mediul

Nota de informare privind protectia datelor 

Regulament privind organizarea audientelor

2018-2021

Raport anual de aplicare a Legii nr. 544/2001 in anul 2018

Raport anual de aplicare a LEgii nr. 544/2001 in anul 2019

Ghid acces public la informatii de mediu 2020

Raportul anual de aplicare a Legii nr. 544/2001 in anul 2020

Raportul anual de aplicare a Legii nr. 544/2001 in anul 2021