AVERTIZOR DE INTERES PUBLIC

Ghid privind protectia avertizorului

E-mail: avertizare@spitalcftm.ro

 

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC
Comunicate din oficiu:

 • actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
 • structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
 • numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 • coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 • sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil
 • programele şi strategiile proprii
 • lista cuprinzând documentele de interes public
 • lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
 • Agenda conducere
 • Rapoarte si studii
 • Lista documente de interes public
 • Lista documente produse/gestionate de unitate
 • Rapoarte anuale aplicare a Legii nr. 544/2001
 • Buletin informativ al informatiilor de interes public
 • Venituri nete salariale 2019
 • Centralizator achizitii publice
 • Contracte de achizitie publica de peste 5000 euro
 • Programul de functionare al unitatii

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001:
Cons. juridic Săbiescu-Nicola Florina , tel. 0256493088, int.222, fax. 0256491151

LEGEA nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
(publicata in Monitorul Oficial nr. 663/23 octombrie 2001)

 1. Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 14 iulie 2016.
 2. Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001

SOLICITARE INFORMATII DE INTERES PUBLIC

- Cerere solicitare informatii de interes public
- Reclamatie administrativa (raspuns negativ)
- Reclamatie administrativ (intarziere raspuns)

2023

Ghidul autoritatilor publice privind accesul la informatia privind mediul

Nota de informare privind protectia datelor 

Regulament privind organizarea audientelor

Indrumar privind declararea cadourilor

2022

Lista privind bunuri/cadouri primite cu titlu gratuit pe anul 2022

Declaratie SNA 2022

Raport SNA 2022

2018-2021

Raport anual de aplicare a Legii nr. 544/2001 in anul 2018

Raport anual de aplicare a LEgii nr. 544/2001 in anul 2019

Raport SNA adresa nr. 1553-15.01.2020

Ghid acces public la informatii de mediu 2020

Raportul anual de aplicare a Legii nr. 544/2001 in anul 2020

Raportul anual de aplicare a Legii nr. 544/2001 in anul 2021

Raport SNA 2021