TITLUL VII

RELAŢIILE ANGAJATORULUI CU PRESA

 

Art.165. Relațiile angajatorului cu reprezentanții mass-media se desfășoară prin intermediul secretariatului unității sanitare.

Art.166. Secretariatul unității sanitare va informa reprezentanții mass-media asupra activității unității sanitare prin organizarea de conferințe de presă, emiterea de comunicate de presă, acordarea de interviuri și publicarea de articole de presă.

Art.167. Conferințele de presă se vor organiza periodic, pentru aducerea la cunoștință a informațiilor de interes public, urmând să se notifice în timp util mijloacele de informare în masă asupra conferințelor de presă sau oricăror alte acțiuni publice organizate. Conferințele de presă se organizează în funcție de evenimente, cererea presei și interesele angajatorului, cu participarea tuturor persoanelor interesate de dezbaterea subiectului respectiv.

Art.168. Comunicatul de presă se elaborează de secretariatul unității și va fi avizat de manager.

Art.169. (1) Interviurile se dau numai de persoanele desemnate de conducerea angajatorului, într-un cadru organizat, la sediul angajatorului.

(2) Salariații care dau declarații presei în numele unității fără a fi mandatați de conducere în acest sens își asumă întreaga responsabilitate cu privire la aceste declarații și vor suporta în întregime consecințele lor.

Art.170. (1) Accesul în incinta angajatorului este permis numai reprezentanților mass-media acreditați. Acreditarea se acordă la cerere, în termen de două zile de la înregistrarea acesteia. Managerul unității poate refuza acordarea acreditării sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care împiedică desfășurarea normală a activității autorității publice și care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist, în condițiile și în limitele legii. Refuzul acordării acreditării și retragerea acreditării unui ziarist se comunică în scris și nu afectează dreptul organismului de presă de a obține acreditarea pentru un alt ziarist.

(2) Managerul unității sanitare va nominaliza în mod explicit locurile în care se poate filma sau persoanele cărora li se pot lua interviuri, cu respectarea drepturilor pacienților. În acest scop, anterior, reprezentanții mass-media vor face demersuri scrise sau verbale în vederea obținerii acordului de principiu. În vederea desfășurării fluente a acestei activități, managerul va nominaliza un reprezentant al angajatorului care va fi desemnat ca purtător de cuvânt al instituției.

(3) Deplasarea reprezentanților mass-media în incinta angajatorului se va face numai cu ecuson și halat corespunzător și, dacă este cazul, cu un însoțitor stabilit de conducerea angajatorului.

(4) Este interzis cu desăvârșire accesul reprezentanților mass-media în secțiile spitalului.

(5) De nerespectarea interdicției prevăzute la alin.(4) se fac răspunzători, după caz, medicul șef de secție, medicul de gardă sau asistentul șef din secție.

 

Purtatorul de cuvant al Spitalului CF Timisoara: Farm. Filipescu Adela Ioana

                                     Telefon: 0256-493088

                         E-mail:  comunicare@spitalcftm.ro