TITLUL VII

RELATIILE ANGAJATORULUI CU PRESA

 

Art.165. Relatiile angajatorului cu reprezentantii mass-media se desfasoara prinintermediul secretariatului unității sanitare.

Art.166. Secretariatul unității sanitare vainforma reprezentantii mass-media asupra activitatii unității sanitare prinorganizarea de conferinte de presa, emiterea de comunicate de presa, acordareade interviuri si publicarea de articole de presa.

Art.167. Conferințele de presă se vor organiza periodic, pentru aducerea lacunostinta a informatiilor de interes public,  urmând să se informeze in timp util mijloacele de informare in masa asupraconferintelor de presa sau oricaror alte actiuni publice organizate.  Conferintele de presa se organizeaza infunctie de evenimente, cererea presei si interesele angajatorului,cuparticiparea tuturor persoanelor interesate de dezbaterea subiectuluirespectiv..

Art.168. Comunicatul de presa se elaboreaza de secretariatul unitatii și v-a fiavizat de manager.

Art.169. (1) Interviurile se dau numai de persoanele desemnate de conducereaangajatorului, intr-un cadru organizat, la sediul angajatorului.

(2) Salariatii caredau declaratii presei in numele unitatii fara a fi mandatati de conducere inacest sens isi asuma intreaga responsabilitate cu privire la aceste declaratiisi vor suporta in intregime consecintele lor.

Art.170. (1) Accesul  in incintaangajatorului este permis numai reprezentantilor mass-media acreditati.  Acreditarea se acorda la cerere, in termen dedoua zile de la inregistrarea acesteia. Managerul unității poate refuzaacordarea acreditarii sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentrufapte care impiedica desfasurarea normala a activitatii autoritatii publice sicare nu privesc opiniile exprimate in presa de respectivul ziarist, inconditiile si in limitele legii. Refuzul acordarii acreditarii si retragereaacreditarii unui ziarist se comunica in scris si nu afecteaza dreptulorganismului de presa de a obtine acreditarea pentru un alt ziarist.

(2) Manageruluiunitii sanitare, care va nominaliza in mod explicit locurile in care se poatefilma sau persoanele carora li se pot lua interviuri, cu respectareadrepturilor pacientilor.In acest scop, anterior, reprezentantii mass-media vorface demersuri scrise sau verbale in vederea obtinerii acordului de principiu.In vederea desfasurarii fluente a acestei activitati, managerul v-a nominalizaun reprezentant al angajatorului care va fi desemnat ca purtator de cuvant alinstitutiei.

(3) Deplasareareprezentantilor mass-media in incinta angajatorului se va face numai cu ecusonsi halat corespunzator si, daca este cazul, cu un insotitor stabilit deconducerea angajatorului.

(4) Este interziscu desavarsire accesul reprezentantilor mass-media in Sectiile Spitalului .

(5) Denerespectarea interdictiei prevazute la alin.(4) se fac raspunzatori, dupa caz,medicul sef de sectie, medicul de garda sau asistentul sef din sectie.

 

 

Purtatorul de cuvant al Spitalului CF Timisoara: Farm. Filipescu Adela Ioana

                                     Telefon: 0256-493088

                         E-mail:  comunicare@spitalcftm.ro