COMISIA MEDICAMENTULUI

Numită prin Decizia nr. 153/02.09.2020

Președinte:

Ș.l.dr. Alexandru Caraba – Director Medical

Membri:

Dr. Ovidiu Ciobănaș

Dr. Mihaela Gică

As.univ.dr. Andreea Narita

Dr. Diana Velescu

Dr. Claudia Tîrziu

Farm. Adela Filipescu

Decizia 209 din 01.10.2021

 

Componența comisiei de etică:

Președinte-Dr. Ciobănaș Dan-medic primar Secția Clinică Chirurgie Generală

Membri: - Dr. Med. Dașcău Călin- asistent universitar Secția Clinică Medicină Internă

-Dr. Mihaela Gică-medic specialist ATI;

-Dr. Cristescu Răzvan-medic primar Secția ORL

-as. med. princ. Sellei Diana-Secția Clinică Medicină Internă

-as. med. princ. Zarandi Bella Magda-as. șef Ambulator Integrat

Membri supleanți:

-Dr. Secășan Elena-medic primar Cabinet Oftalmologie

-As. med. princ. Martonfi Liviu-Secția ORL

Secretar: Dr. Tîrziu Claudia-medic specialist dermato-venerologie, supleant Ref. Emilia Ladari

Consilier juridic Florina Săbiescu-Nicola-ptr. suport juridic

-reprezentat al asociațiilor de pacienti

 

Componența Comisiei de Disciplină:

Președinte:-Director Medical dr. Caraba Alexandru,  supleant Dr. Popa Veronica

Membri:

-Director Financiar-Contabil-ec. Bocso Ladislau Tibor, membru supleant Ec. Burlan Ada

-Birou RUNOS, Ec. Ilinca Veronica, membru supleant Ec. Turluc Aurora

-as. med. princ. Teodorovici Mihaela, membru supleant –as. med. princ.Miron Lavinia

-Compartiment securitatea muncii și PSI-Ing. David Codruța, membru supleant as. med. princ. Zarandi Bella

Secretar titular-cons. juridic Săbiescu-Nicola Florina, secretar supleant –Juca Dorina

Decizia Nr. 208 din 01.10.2021