CONSILIUL MEDICAL AL SPITALULUI CLINIC CĂI FERATE TIMIȘOARA

Numit prin decizia nr. 87/27.05.2020

Președinte:

Șef lucrări dr. Alexandru Caraba, Director medical

Membri:

Ș.l.dr. Sorin Chiriac – medic șef secția clinică Chirurgie Generală

Ș.l.Dr. Christian Banciu – medic șef secția clinică Medicină Internă

Dr. Ileana Bosun – medic șef secția Oftalmologie

Dr. Radu Bărbos – medic secția Otorinolaringologie

Dr. Adriana Jurca – medic șef secția Anestezie și Terapie Intensivă

As.univ.dr. Florin Munteanu – medic coordonator Bloc Operator

Farm. Adela Filipescu – farmacist

Dr. Anca Voinea – medic șef Laborator Analize Medicale

Dr. Antonina Nicolae – medic șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală

Dr. Mihnea Derban – Serviciul de Anatomie Patologică

Dr. Veronica Popa – Compartimentul pentru Prevenirea și Combaterea Infecțiilor Asociate Actului Medical

Dr. Ligia Opriș - Compartiment Neurologie

Dr. Elena Tănase – Compartiment Managementul Calității

As.pr. Carmen Rusu – asistent șef secția clinică Medicină Internă

As.pr. Mihaela Teodorovici - asistent șef secția clinică Chirurgie Generală

As.pr. Alina Scărlăteanu - asistent șef secția Oftalmologie

As.pr. Cristina Drăgan - asistent șef secția Otorinolaringologie

As.pr. Floarea Bolosin – asistent șef secția Anestezie și Terapie Intensivă

Secretar:

Ref. Gabriela Florea