CONSILIUL MEDICAL AL SPITALULUI CLINIC CĂI FERATE TIMIȘOARA

Numit prin decizia nr. 87/27.05.2020

Președinte:

Șef lucrări dr. Georgescu Carmen Doina, Director medical

Membri:

Ș.l.dr. Sorin Chiriac – medic șef secția clinică Chirurgie Generală

Ș.l.Dr. Christian Banciu – medic șef secția clinică Medicină Internă

Dr. Ileana Sorica Bosun – medic șef secția Oftalmologie

Dr. Radu Bărbos – medic secția Otorinolaringologie

Dr. Gică Mihaela - medic șef Secția ATI

Dr. Florin Munteanu – medic coordonator Bloc Operator

 

Farm. Adela Filipescu – farmacist

Dr. Anca Voinea – medic șef Laborator Analize Medicale

Dr. Antonina Nicolae – medic șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală

Dr. Mihnea Derban – Serviciul de Anatomie Patologică

Dr. Veronica Popa – Compartimentul pentru Prevenirea și Combaterea Infecțiilor Asociate Actului Medical

Dr. Ligia Opriș - Compartiment Neurologie

 

As.med. Petria Nițu – asistent șef secția clinică Medicină Internă

As.med. Mihaela Teodorovici - asistent șef secția clinică Chirurgie Generală

As.med. Alina Scărlăteanu - asistent șef secția Oftalmologie

As.med. Alina Popa – asistent șef secția Anestezie și Terapie Intensivă

Secretar:

Ref. Gabriela Ileana Florea

Decizie nr. 284 componenta Consiliul medical din 19.11.2021

Componența consiliului etic și avizele eliberate