Comitet Director

Manager - Conferentiar Universitar Dr. Iurciuc Stela

Director medical Conferentiar Universitar - Dr. Caraba Alexandru

Director economic - Ec. Bocso Ladislau

CPIAAM - Dr. Popa Veronica

Consilier juridic - Sabiescu-Nicola Florina

Program audiențe pentru persoane din afara spitalului:

  • Cu programare prealabilă la secretariatul unității, la tel.: 0256-493088 sau pe e-mail: secretariat@spitalcftm.ro

MANAGER:

  • Vineri, în intervalul orar 10:00-11:00

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL:

  • Marți și joi, în intervalul orar 11:00-12:00

Membrii cu statut de invitat permanent

SINDICATUL SANITAS - As. pr. Miron Lavinia

SINDICATUL LIBER - As. pr. Danciu Daniela

Consiliul de Administratie

Membri

Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara - Prov. Univ. Dr. Marian Cătălin

MTI - Consilier Superior - Bongioianu Georgiana

MTI - Consilier superior, Direcția Medicală - Cotruţă Florentina

MTI - Serviciul Relația cu Parlamentul - Muraru Alina

Direcția Afaceri Europene și Relații Internationale - Neaga Gh. Luminita

Membru cu statut de invitat din partea COLEGIULUI MEDICILOR DIN TIMIȘOARA - Dr. Chirileanu Octavian

Membru cu statut de invitat din partea ORDINULUI ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA - Zarandi Magda Bella

Membri supleanti

Membri

MTI - Consilier Superior - Constantinescu Adriana

MTI - Direcția Avizare - Bobrec Mariana Gabriela

Membru cu statut de invitat - Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali - Niţu Petria

MTI - Direcția Medicală - Negoianu Radu

Univ. de Medicină ,,VICTOR BABEȘ” TIMIȘOARA - Dr. Banciu Christian

MTI - Direcţia Economică - Lăzărescu Roxana Nicoleta

Membru cu statut de invitat din partea COLEGIULUI MEDICILOR DIN TIMIȘOARA - Dr. Daşcău Călin

Consiliul Medical

CONSILIUL MEDICAL AL SPITALULUI CLINIC CĂI FERATE TIMIȘOARA

Numit prin decizia nr. 87/27.05.2020

Președinte:

Șef lucrări dr. Alexandru Caraba, Director medical

Membri:

Ș.l.dr. Sorin Chiriac – medic șef secția clinică Chirurgie Generală

Ș.l.Dr. Christian Banciu – medic șef secția clinică Medicină Internă

Dr. Ileana Bosun – medic șef secția Oftalmologie

Dr. Radu Bărbos – medic secția Otorinolaringologie

Dr. Adriana Jurca – medic șef secția Anestezie și Terapie Intensivă

As.univ.dr. Florin Munteanu – medic coordonator Bloc Operator

Farm. Adela Filipescu – farmacist

Dr. Anca Voinea – medic șef Laborator Analize Medicale

Dr. Antonina Nicolae – medic șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală

Dr. Mihnea Derban – Serviciul de Anatomie Patologică

Dr. Veronica Popa – Compartimentul pentru Prevenirea și Combaterea Infecțiilor Asociate Actului Medical

Dr. Ligia Opriș - Compartiment Neurologie

Dr. Elena Tănase – Compartiment Managementul Calității

As.pr. Carmen Rusu – asistent șef secția clinică Medicină Internă

As.pr. Mihaela Teodorovici - asistent șef secția clinică Chirurgie Generală

As.pr. Alina Scărlăteanu - asistent șef secția Oftalmologie

As.pr. Cristina Drăgan - asistent șef secția Otorinolaringologie

As.pr. Floarea Bolosin – asistent șef secția Anestezie și Terapie Intensivă

Secretar:

Ref. Gabriela Florea