slide-3

Spitalul Clinic C.F. Timisoara

urmareste îmbunatatirea starii de sanatate a populatiei si realizarea unui sistem de sanatate modern si eficient

Află mai multe

 

 

 

 Infecţia cu coronavirus - informaţii şi sfaturi utile prezentare Institutul de Sanatate Publica

 

 

 În cadrul Spitalului Clinic C.F. Timisoara se urmăreşte îmbunatăţirea stării de sănătate a populaţiei şi realizarea unui sistem de sănătate modern şi eficient, compatibil cu sistemele de sănătate din Uniunea Europeană, pus permanent în slujba cetăţeanului cu aplicabilitatea standardelor de management cerute prin îmbunătăţirea structurii şi organizării spitalului respectiv analiza circuitelor funcţionale:

  • analiza structurii pe sectii clinice, paraclinice, administrative, dezvoltarea platoului tehnic pentru intervenţii diagnostice şi terapeutice, îmbunătăţirea structurii şi organizării spitalului ;
  • dezvoltarea unor servicii alternative sau complementare în cadrul spitalului;
  • îmbunătăţirea managementului resurselor umane : evaluarea încadrării cu personal pe categorii, evaluarea relaţiei dintre structura spitalului şi încadrarea cu personal, evaluarea relaţiei dintre serviciile furnizate şi încadrarea cu personal, metode de creştere a performanţei personalului;
  • evaluarea serviciilor de sănătate furnizate de spital: analiza activitatii clinice a spitalului, pe tipuri de servicii furnizate, analiza fluxurilor de date clinice, pe tipuri de servicii furnizate (codificare, colectare, transmitere, validare), îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a spitalului la nevoile bolnavilor;
  • analiza situaţiei economico – financiare a spitalului : analiza veniturilor spitalului, pe tipuri de servicii, analiza cheltuielilor spitalului (pe tipuri, secţii etc.) ;
  • evaluarea spitalului din punct de vedere al calităţii: calitatea serviciilor, calitatea datelor raportate, calitatea personalului, satisfacţia pacienţilor; stabilirea necesarului de materiale (medicamente, materiale sanitare, alte materiale), modalitati de achiziţie, evaluarea stocurilor, indicatori de eficienţă ai utilizării stocurilor;
  • activitatea de investiţii : în echipamente, modernizarea de secţii, reparaţii capitale; determinarea cheltuielilor pe sectii şi tipuri de cheltuieli, indicatori de eficienţă determinaţi pe baza veniturilor şi cheltuielilor spitalului.

Purtatorul de cuvant al Spitalului CF Timisoara: Farm. Filipescu Adela Ioana

Telefon: 0256-493088

E-mail:  comunicare@spitalcftm.ro