Cercetarea aplicativa „oxigenul” psihologului practician din Laboratorul C.F. si Auto de Psihologie.
Psihologii din Laboratorul C.F. si Auto de Psohologie au participat cu rezultatele cercetărilor lor la manifestări ştiinţifice de marcă. Însă, după anul 2000 şi până acum, făcându-se schimbul de generaţii, acest tip de cercetare a devenit o necesitate pentru existenţa noastră profesională. Într-un fel toate aceste lucruri sunt legate şi de apartenenţa acestor psihologi la asociatia profesionala Asociaţia Psihologilor din Banat (AΨB) www.apsib.ro care din 1997 a organizat şase conferinţe internaţionale de psihologie aplicată sub logoul
„ EU ΨRO ”. Ultima www.eupsiro2009.org
Astfel:

 • În anul 1997 la I „ EU ΨRO ” Timişoara regăsim printre cei care au participat cu lucrări pe: psih. pr. Rodica Lazăr, psih. Diana Balog (acum in Olanda) şi pe psih. Gelu V. Todea;
 • În anul 1999 la al II- lea „ EUΨ RO ” Timişoara în volumul de lucrări îi regasim pe cei de mai sus cu alte comunicări;
 • In anul 2001 la al III- lea „ EUΨRO ”
 • Astfel „ EUΨRO ”. in anul 2001 la– Sinaia – 17-19.V.2001
 • Todea, V., G. (2002) – Psihologia în România III, - Suferinţe – Motivatii – Stres profesional – în vol. trilingv, Comunicări in extenso, a III -a Conferinţă Internaţională de Psihologie Aplicată, (sub. red. Gelu V. Todea), Ed. Augusta, Timişoara, (p. 265-293);
 • Vasilcin, R., (2002) – Probleme cognitive şi comportamentale la femeile suferinde de schizofrenie şi depresie, în vol. trilingv, Comunicări in extenso, a III- Conferinţă Internaţională de Psihologie Aplicată, (sub. red. Gelu V. Todea), Ed. Augusta, Timişoara, (p. 320-322);
 • La „ EUΨRO ”. in anul 2003 la– Timişoara – 23-25.X.2003
 • Todea, V., G. (2004) – Psihologia în România IV, - Frustrări – Atestări – Emigrări -, în vol. trilingv, Comunicări in extenso, a IV-a Conferinţă Internaţională de Psihologie Aplicată, (sub. red. Gelu V. Todea), Ed. Eurobit, Timişoara, (p. 353-411);
 • Todea, V., G., (coord.), Ţerovan, M., Bocşa, M., Dragoş, D. (2004) – Diagnoza organizaţională şi uninstrument al ei: chestionarul contingent, - în vol. trilingv, Comunicări in extenso, a IV- Conferinţă Internaţională de Psihologie Aplicată, (sub. red. Gelu V. Todea), Ed. Eurobit, Timişoara, (p. 411- 431);
 • Neamţ –Ursu, T., S. (2004) – Relaţia nivelului anxietăţii sociale cu alte aspecte psihologice: personalitate, depresie, stimă de sine, stil de lucru, - în vol. trilingv, Comunicări in extenso, a IV- Conferinţă Internaţională de Psihologie Aplicată, (sub. red. Gelu V. Todea), Ed. Eurobit, Timişoara, (p. 333- 346);
 • La „ EUΨRO ”. in anul 2007 la– Timişoara – 30. V-03. VI.2007
 • Todea, V., G., (coord.), Mendiac, A. (2008) – Trăsături psihologice ale persoanelor cu amputări ale membrelor inferioare, în vol. bilingv, Comunicări in extenso, a V- a Conferinţă Internaţională de Psihologie Aplicată, (sub. red. Gelu V. Todea), Ed. Eurobit, Timişoara, (p. 473 - 480);
 • Todea, V., G., (2008) – Percepţia prin cultură şi evaluarea, în vol. bilingv, Comunicări in extenso, a V- a Conferinţă Internaţională de Psihologie Aplicată, (sub. red. Gelu V. Todea), Ed. Eurobit, Timişoara, (p. 571- 589);
 • Neamţ –Ursu, T., S. (2008) – Responsabilitatea reprezentărilor sociale la cei care lucrează în mediu cu risc, - în vol. bilingv, Comunicări in extenso, a V-a Conferinţă Internaţională de Psihologie Aplicată, (sub. red. Gelu V. Todea), Ed. Eurobit, Timişoara, (p. 597- 606);
 • Antalag, S., R. (2008) – Utilitatea testului T.A.G. în selecţia profesională pentru mediile cu risc, în vol. bilingv, Comunicări in extenso, a V-a Conferinţă Internaţională de Psihologie Aplicată, (sub. red. Gelu V. Todea), Ed. Eurobit, Timişoara, (p. 60- 68);
 • La „ EUΨRO ”. in anul 2009 la– Timişoara – 08-11. X.2009

www.eupsiro2009.org
Aici vom menţiona doar rezultatele concursului, lucrările urmând să apară într-un volum “in extenso” cât de curând:

 • PREMIILE ”YSP” la “EUΨRO” 2009 AΨB – TIMIŞOARA la Concursul: "Tinerii cercetători practicieni"

Vârsta maximă de acceptare în concurs a fost de 35 de ani Premiile au constat în cărţi de specialitate: de la Ed. Trei şi Ed. Polirom &o biecte IT-
Psihologii tineri din laboratorul nostru au reuşit să obţină următoarele premii:

PREMIUL I
Psih. URSU-NEAMŢ Teodora – Sonia 1, Psih. ANTALAG Sorin 2 , Psih. inf. Andrieş Lucian3

 • Spitalul Clinic CF, Laboratorul Regional de Examinări Psihologice CFR1,2 - Timişoara – RO - «Infoworld»3 - Iaşi- RO
 • Validarea şi etalonarea probei informatizate e-test "Abilităţi conducere feroviară" pentru mecanicii de locomotivă –
 • Validation and standardization of the computerized test"Rail drive abilities" (e-test) forengine drivers–

PREMIUL II
Psih. TURCEAN Nicoleta – Maria 1 & Psih. MITAR Emilia 2

 • Spitalul General CFR Simeria, jud. Hunedoara, Laboratorul de Examinări Psihologice CFR 1 - RO
 • Spitalul Clinic CFR, Laboratorul Regional de Examinări Psihologice CFR 2 - Timişoara - RO
 • Experimentarea probei informatizate „Test coordonare linii feroviare & semafoare” (TCLFS) (studiu pilot)
 • Experimentation dune methotde psychologique informatise

„Essai d'organisation du trafic feroviaire aux feux de circulation” (TOTLFS) (étude pilote)
PREMIUL III
Psih. NICA Mona - Delia1 &Psih. TULBURE Mihaela 2

 • Spitalul Clinic CF, Laboratorul Regional de Examinări Psihologice CFR1,2-Timişoara-RO
 • Diferenţe ale autonomiei personale între funcţiile cu caracter decizional executiv şi cele cu caracter predominant executiv, în mediile cu risc din transportul feroviar
 • Differences on Personal Autonomy between profession with decisive-executive character and professions wi executive character, in high risk environments of railway transport

MENTIUNE
Psih. LADARI Eugeniu 1 & Psih. Mitar Emilia 2

 • « C.M. » Timişoara 1 - Spitalul Clinic CF, Laboratorul Regional de Examinări Psihologice CFR 2 - Timişoara - RO
 • Prediagnoza organizaţională a unei firme de vânzări pe timp de criză-
 • Organisational pre-diagnostic of a reselling company during crysis time –

Numărul de credite pentru formare continuă luate de aceşti tineri psihologi şi acordate de Colegiul Psihologilor din România este de 61, aceşti psihologi fiind membrii A.Ψ B. dar şi în echipa de organizare a EU Ψ RO 2009.
Conducerea Spitalului Clinic CF Timişoara a aprobat participarea acestora la conferinţă.
Tot la acestă conferinţă psih. Gelu V. Todea a avut trei comunicări:
Psihologia în România V – o stare a psihologiei autohtone în anul 2009 -;
Sistem conceptual operaţional util clasificării funcţiilor din şi pentru SC şi selecţiei, asistenţei psihologice
(în colaborare) - Analiza concordanţei evaluărilor la evaluarea periodică obligatorie a angajaţilor din transportul feroviar
NOTĂ: Din 1973 – 2009 psihologii din Laboratorul Regional de Examinări Psihologice CFR Timişoara au participat la un număr de 31 manifestări ştiinţifice dintre care 17 la nivel internaţional. Au contribuit astfel cu 52 de lucrări ştiinţifice dintre care 41 publicate, mai mult 11 publicate în reviste de specialitate internaţionale.