Drepturile pacienților

Internarea de urgenţă

Conform legii asiguraţilor de sănătate, toţi pacienţii cu domiciliul în România beneficiază de asistenţă medicală de urgenţă gratuită.

Criteriul de stabilire a urgenţelor pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor care nu dovedesc calitatea de asigurat sunt:

 • urgenţe medico-chirurgicale sau orice altă situaţie în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau au acest potenţial;
 • boli cu potenţial endemo-epidemic.

În cazul pacienţilor neasiguraţi încetarea/continuarea starii de urgenta este certificata de medicul curant, este inscrisa in FO si vizata de seful de sectie.

Pacientul neasigurat trebuie informat de încetarea stării de urgenţă şi de obligativitatea de a-şi clarifica situaţia conform cu procedura de mai jos.

Menţinerea acestuia în spital după expirarea perioadei considerata de către medic ca stare de urgenţă se face doar pe cu condiţia plăţii cheltuielilor de spitalizare conform tarifelor stabilite de Comitetul Director, pe zi de spitalizare continuă sau de zi.

Drepturile și obligațiile pacienților

Instrucțiuni

Internarea in spitalizare continua/de zi

Medicul curant are următoarele obligatii:

 • Solicita biletul de trimitere;
 • Solicită şefului de secţie avizul în vederea internării;
 • Informeza pacientul despre diagostic si procedurile care urmeaza sa fie efectuate;
 • Informeaza pacientul privind capacitatea spitalului de a asigura tratamentul medical. In cazul in care pacientul nu are calitatea de asigurat, el va fi informat de condiţiile de internare conform celor menţionate mai sus, respectiv de suportare a contravalorii cheltuielilor de spitalizare.

Documente necesare

Pacientii sa se prezinte la biroul de internari cu urmatoarele:

 • Actul de identitate
 • Biletul de trimitere/internare de la medicul de familie sau specialist din ambulator şi contrasemnat de medicul care efectuează internarea;
 • Obligatoriu dovada calitatii de asigurat eliberat de CJAS de domiciliu sau adeverinta tip conform legislatiei in vigoare de la locul de munca cu mentiunea ca s-a platit contributia la C.A.S si numarul de zile de concediu medical acordate in ultimele 12 luni anterioare datei internarii pacientului.

Biroul de internări:

 • Solicită de la pacient actele necesare internării (enumerate mai sus), completeaza cu exactitate toate datele necesare internarii pacientului si cerute in F.O. si ataseaza in F.O. toate documentele necesare conform legislatiei in vigoare; registratoarea care operează internarea răspunde de corectitudinea datelor înscrise în F.O.;
 • Daca pacientul NU poate prezenta dovada calitatii de asigurat, pacientul este notat în foaia de observaţie ca "neasigurat"şi va achita anticipat contravaloarea serviciilor de care va beneficia la caseria unităţii urmând ca dovada plăţii (chitanţa) să fie ataşată în original la F.O.;
 • Arhiveaza dovada calitatii de asigurat;

In sectie:

 • Bolnavului neasigurat ajuns in sectie i se recomanda sa prezinte dovada de asigurat daca exista, pe timpul internarii. Asistenta sefa va trimite dovada de asigurat biroului de internari, unde va urma procedura prezentata mai sus.

Chestionarul de satisfactie a pacientului