Concurs pentru ocuparea posturilor vacante

29.08.2017

◄ Înapoi

Spitalul Clinic C.F. Timisoara organizeaza concurs, in conformitate cu art.1 alin (1), H.G. 286/2011 actualizat si Regulamentul de organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea urmatoare lor posturi:

  • 1 post 1/2 norma responsabil managementul calitatii perioada nedeterminata; 
  • 1 post sef birou Resurse umane perioada nedcterrninata; 
  • 1 post brancardier perioada determinata; 
  • 1 post muncitor calificat zugrav sau zidar perioada nedeterminata.

Concursul are loc dupa minim 15 zile de la publicarea prezentului anunt. 

Anunt in format PDF